Mitä ovat integraatiot – ja mitä hyötyä niistä on yrityksellesi?

Ohjelmistojen integrointi tarjoaa mahdollisuuksia vähentää kustannuksia ja tehostaa yrityksen toimintaa. Kun järjestelmäsi on integroitu keskustelemaan keskenään, voit siirtää, kerätä ja analysoida tietoja vaivattomasti. Parhaimmillaan integraatiot voivat poistaa manuaalisen tietojen syöttämisen kokonaan ja tehdä työnteosta mielekkäämpää.

Me Smartumilla tarjoamme yrityksille projektinhallinnan ja aineistonhallinnan ohjelmistoja, joiden integrointi asiakkaan jo olemassa oleviin ohjelmistoihin on osoittautunut tärkeäksi menestystekijäksi. Esimerkiksi DAM-ratkaisun (digital asset management eli digitaalinen aineistonhallinta) voi integroida toimimaan yhdessä projektinhallinta- tai tuotetiedonhallintatyökalun kanssa.

Onnistuneet integraatiot vähentävät virheitä – ja parantavat työhyvinvointia 

Haastattelimme integroinneista Esko Virankoa, joka on suunnitellut ja toteuttanut integraatioita eri järjestelmien välille jo viisi vuotta. Esko avaa haastattelussa integraatioiden maailmaa ja niiden tuomia mahdollisuuksia.

Mitä ohjelmistointegraatio oikeastaan tarkoittaa?

– Ohjelmistointegraatiolla tarkoitetaan kahden tai useamman ohjelman keskustelua automaattisesti keskenään. Ohjelmat jakavat toisilleen tietoja ilman käyttäjän vaikutusta, mikä sujuvoittaa työtä.

Mitä hyötyjä integroinneista voi olla yritykselle? Millaisia haasteita integroinnit voivat ratkaista?

– Onnistuessaan integraatiot vähentävät tylsää ja toistuvaa työtä. Ne mahdollistavat työajan käyttämisen tehokkaampaan ja mielekkäämpään tekemiseen. Työhyvinvointi paranee, kun työntekijä pääsee ydintehtävänsä pariin. Lisäksi yrityksen liiketoimintojen sisäinen läpinäkyvyys voi lisääntyä, mikä puolestaan voi tuoda uusia mahdollisuuksia. 

Mistä yrityksen kannattaa lähteä liikkeelle, kun ajatus tai tarve integrointiin herää?

– Kun tarve integrointiin herää, voisi aloittaa pohtimalla seuraavia asioita:

  • Mahdollisuus: Ohjelmien rajapinnat – onko ohjelmien integroiminen ylipäänsä mahdollista?
  • Tarpeellisuus: Onko integroinnista hyötyä – vai olisiko parempi hankkia kokonaan uusi ohjelma?
  • Hyöty: Projektin kesto verrattuna saatuun hyötyyn. Kannattaako esimerkiksi kuvan siirtäminen automaattisesti järjestelmien välillä, jos sillä saadaan vähennettyä työaikaa tunti viikossa?

Onko esimerkiksi WoodWing Assets -aineistonhallintaratkaisu helppo integroida muihin ohjelmistoihin?

Kyllä on! WoodWing Assets DAMin REST-rajapinta noudattaa standardeja, mikä tekee siitä mielekkään yhdistettävän muihin palveluihin. Ohjelma käyttää itsekin samaa rajapintaa, mikä tarkoittaa, että kaiken minkä voi tehdä käyttöliittymässä, voi tehdä myös rajapinnan kautta.

Ensin selvitetään tarve ja tehdään suunnitelma, joka sisältää datamallin eli sen, mitä halutaan lähettää ja vastaanottaa. Seuraavaksi tarkistetaan teknisen toteutuksen mahdollisuus. Lopuksi varmistetaan, että tekninen toteutus vastaa sovittua.

Jos olet kiinnostunut kehittämään oman organisaatiosi tehokkuutta ja sujuvoittamaan työntekoa integraatioiden avulla, voit tutustua sivustollamme WoodWing DAM-ratkaisuun. Meihin voi olla myös suoraan yhteydessä, niin autamme mielellämme sinua valitsemaan yrityksellesi sopivat ratkaisut.

Tehdään työnteosta mielekkäämpää ja tehokkaampaa yhdessä!

havainnollistava kuva siitä, mitä integraatiot voivat mahdollistaa

Selaa muita artikkeleita kategorioissa

Artikkelit