Mitä on integraatio – ja mitä hyötyä se tuo yrityksellesi?

Integraatiot tuovat selkeyttä työntekoon

Tietojen ja ohjelmistojen integrointi tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia vähentää kustannuksia ja tehostaa yrityksen toimintaa. Parhaimmillaan integrointi voi poistaa tarpeettoman tiedon syöttämisen kokonaan ja tehdä työnteosta mielekkäämpää.

DAM-järjestelmän (digital assets management) integroiminen muihin ohjelmistoihin mahdollistaa sekä tietojen sujuvan sykronoinnin että prosessien virtaviivaistamisen. Kun järjestelmäsi keskustelevat keskenään integroinnin ansiosta, voit siirtää, kerätä ja analysoida tietoja vaivattomasti.

Me Smartumilla tarjoamme yrityksille projektinhallinnan ja aineistonhallinnan ohjelmistoja, joiden integrointi asiakkaan jo olemassa oleviin ohjelmistoihin on osoittautunut tärkeäksi menestystekijäksi.

Onnistunut integrointi vähentää virheitä – ja parantaa työhyvinvointia 

Haastattelimme integrointeihin liittyen Esko Virankoa, joka on suunnitellut ja toteuttanut integraatioita eri järjestelmien välillä jo viimeiset viisi vuotta. Esko avaa haastattelussa integraatioiden maailmaa ja niiden tuomia mahdollisuuksia.

Mitä oikeastaan tarkoitetaan ohjelmistointegraatiolla?

Ohjelmistointegraatiolla tarkoitetaan kahden tai useamman ohjelman keskustelua automaattisesti keskenään. Ohjelmat jakavat toisilleen tietoja ilman käyttäjän vaikutusta, mikä sujuvoittaa työtä.

Mitä hyötyjä integroinneista voi olla yritykselle? Millaisia haasteita integroinnit voivat ratkaista?

Onnistuessaan integraatiot vähentävät tylsää ja toistuvaa työtä. Ne mahdollistavat työajan käyttämisen tehokkaampaan ja mielekkäämpään tekemiseen. Työhyvinvointi paranee, kun työntekijä pääsee ydintehtävänsä pariin. Lisäksi yrityksen liiketoimintojen sisäinen läpinäkyvyys voi lisääntyä, mikä puolestaan voi tuoda uusia mahdollisuuksia. 

Mistä yrityksen kannattaa lähteä liikkeelle, kun ajatus tai tarve integrointiin herää?

Kun tarve integrointiin herää, voisi aloittaa pohtimalla seuraavia asioita:

  • Mahdollisuus: Ohjelmien rajapinnat, onko ylipäänsä mahdollista?
  • Tarpeellisuus: Onko integroinnista hyötyä – vai olisiko parempi hankkia kokonaan uusi ohjelma?
  • Hyöty: Projektin kesto verrattuna saatuun hyötyyn. Kannattaako esimerkiksi kuvan siirtäminen automaattisesti järjestelmien välillä, jos hyöty on tunti viikossa. 

Onko WoodWing Assets helppo integroida muihin ohjelmistoihin?

Kyllä on! WoodWing Assets DAMin REST-rajapinta noudattaa standardeja, mikä tekee siitä mielekkään yhdistettävän muihin palveluihin. Ohjelma käyttää itsekin samaa rajapintaa, mikä tarkoittaa, että kaiken minkä voi tehdä käyttöliittymässä, voi tehdä rajapinnan kautta. Ensin selvitetään tarve ja tehdään suunnitelma, joka sisältää datamallin, eli mitä halutaan lähettää ja vastaanottaa. Seuraavaksi tarkistetaan teknisen toteutuksen mahdollisuus, ja lopuksi varmistetaan että tekninen toteutus vastaa sovittua.

Jos olet kiinnostunut kehittämään oman organisaatiosi tehokkuutta ja sujuvoittamaan työntekoa integraatioiden avulla, voit tutustua nettisivujemme kautta WoodWing DAM-ratkaisuun. Meihin voi olla myös suoraan yhteydessä, autamme mielellämme valitsemaan yrityksellesi sopivat ratkaisut.

Tehdään työnteosta mielekkäämpää ja tehokkaampaa yhdessä!

Selaa muita artikkeleita kategorioissa

Artikkelit