Markkinointi vuonna 2024: Mitä on tulossa?

Vuonna 2023 tehokkuudesta tuli markkinointitiimeille sydämen asia. Tavoitteena oli virtaviivaistaa prosesseja ja saada enemmän aikaiseksi vähemmillä resursseilla. Mutta miltä näyttää markkinointi vuonna 2024? Tässä artikkelissa esittelemme 6 Wriken ennustusta siitä, miten markkinointi muuttuu tänä vuonna.

1. Yritysostot ja kumppanuudet sujuvoittavat työskentelyä

Tänä vuonna erityisesti organisaatioiden kasvustrategiat nousevat keskiöön. Taloudellinen epävarmuus kannustaa suuryrityksiä ja teknologia-startupeja yritysostoihin ja kumppanuuksiin, jotta ne pääsevät vahvistamaan asemaansa markkinoilla, tarjoamaan asiakkaille kokonaisvaltaisia ratkaisuja ja kehittämään uusia innovaatioita.

Myös markkinointitiimit hyötyvät yritysten sulautumisesta: integroidut työkalut lisäävät tehokkuutta ja uusia teknologioita on helpompi ottaa käyttöön.

2. Markkinointi palaa perusasioihin

Vaikka markkinoinnin resurssit ovat vähentyneet, budjetit pienentyneet ja henkilöstön määrä vähentynyt, tavoitteet ja odotukset ovat pysyneet samoina. Siksi markkinoijien pitää palata perusasioiden äärelle. Niihin kuuluvat:

  • älykkäämpien, dataan perustuvien budjettipäätösten tekeminen
  • resurssien käyttäminen tehokkaammin
  • tapahtumien ja muiden suurten panostusten kyseenalaistaminen, jos ne eivät suoraan vaikuta myyntiin
  • sellaisen työn priorisointi, joka tuottaa mitattavia tuloksia

Generatiivinen tekoäly auttaa markkinointitiimejä automatisoimaan toistuvia tehtäviä. Näin aikaa jää enemmän luovalle ja vaikuttavalle työlle.

Perusasioihin palaamalla organisaatiot voivat varmistaa, että jokainen käytetty euro ja tehty ponnistus on aidosti hyödyllinen. Samalla markkinointitiimien henki paranee, kun paine rajallisilla resursseilla pärjäämisestä pienenee.

3. Markkinointijohtajan rooli laajenee

Markkinointijohtajan rooli on murroksessa, sillä markkinointiosastoja pidetään yhä enemmän liiketoimintatulosten ajajina. Tänä vuonna markkinointijohtajat saanevat yhä enemmän vastuuta yhtiöiden tuloksista ja markkinaosuudesta. 

Markkinointijohtajien vastuuta lisää ennestään tarve ylläpitää asiakkaiden sitoutumista ja löytää parhaat käytännöt tekoälyn käyttöön. Ne, jotka onnistuvat vastaamaan uusiin haasteisiin, voivat vakiinnuttaa asemansa ja päästä vaikuttamaan organisaationsa kehitykseen tulevaisuudessa. Kun markkinointitavoitteet ja liiketoimintatulokset ovat linjassa, voi markkinointi näkyä organisaatiossa investointina, ei kuluna.

4. Työkalut auttavat mutkikkaissa go-to-market-prosesseissa

Kun markkinointi ja myynti tekevät yhä tiivimpää yhteistyötä go-to-market-prosesseissa, strateginen yhteistyö paranee. Toisaalta yhteistyö myös monimutkaistuu ja hidastuu, kun mukana on enemmän osallistujia ja tiimejä.

Pelkkä halu tehdä yhteistyötä ei ratkaise yhteistyön ongelmia, vaan avuksi on syytä ottaa työnhallintaohjelmisto. Tarjoamamme Wrike-työkalu lisää läpinäkyvyyttä tiimien välillä, sujuvoittaa prosesseja ja auttaa seuraamaan projektien onnistumista reaaliajassa – sekä optimoimaan go-to-market-strategioita tulevaisuutta varten. 

5. Ihmisiin keskittyminen auttaa selättämään burnout-aallon

Viime vuosina työelämäkeskusteluissa on noussut esiin stressi ja loppuunpalaminen. Yritysten on tärkeää rakentaa luottamusta ja kulttuuria, joka motivoi ja voimaannuttaa. Erityisen tärkeää tämä on markkinoinnissa, johon tekoäly on tuonut merkittäviä muutoksia. 

Kaikille tulee tarjota tilaisuuksia kehittää taitojaan ja kasvaa työssään, jotta työhön sitoutuminen, pysyvyys ja ammatillinen kehitys paranee. Oppimista ja urakehitystä korostava yrityskulttuuri voi myös houkutella organisaatioon lisää osaavia työntekijöitä.

6. Tekoälyn luomasta sisällöstä siirrytään inhimillisempään

Viime vuonna markkinointitiimit pääsivät kokeilemaan generatiivista tekoälyä. On kuitenkin tärkeää löytää sopiva tasapaino automaation ja ihmisen luoman sisällön välillä. 

Koska sisältöä tulvii kaikkialta, siirtyy sisällöntuotannon fokus määrästä laatuun. Markkinointitiimit keskittyvät luomaan räätälöityä, brändin mukaista sisältöä. Automaatiota käytetään jatkossa enemmän hallinnollisiin ja toistuviin tehtäviin, jotta ihmiset voivat keskittyä toteuttamaan organisaation strategiaa ja luomaan kohdeyleisöä puhuttelevaa sisältöä.

Wriken mukaan markkinointi vuonna 2024 on siis täynnä sekä haasteita että mahdollisuuksia. Tulevaisuus suosii niitä, jotka onnistuvat yhdistämään innovaation ja strategisen ennakoinnin – sekä tehokkuutta lisäävien työkalujen että henkilöstöstä huolehtimisen avulla.

Kiinnostuitko Wrikesta markkinointiratkaisuna? Lue lisää täältä tai varaa esittely.

Selaa muita artikkeleita kategorioissa

Artikkelit