Digitaalisen julkaisemisen trendit juuri nyt

Julkaisuala on murroksessa. Digitaalisen julkaisemisen tuoreimmat trendit, kuten tekoäly, hyperpersonointi ja älykkäät julkaisujärjestelmät, muovaavat alaa voimakkaasti. Tässä artikkelissa summaamme WoodWingin vinkkejä näiden trendien haltuun ottamiseen.

Trendi 1: Maksullinen sisältö

Blogeissa, verkkosivuilla ja videopalveluissa tarjotaan valtavasti ilmaista ja opettavaista sisältöä. Ilmaisen sisällön määrä myös kasvaa koko ajan. Pitäisikö kustantajienkin lähteä mukaan trendiin ja tarjota ilmaista sisältöä, jotta ne eivät menetä yleisöään?

Ei tarvitse. Lukijoita voi houkutella tarjoamalla osan sisällöstä ilmaiseksi, mutta kaikkea ei tarvitse tarjota maksutta.

Tässä muutama idea siihen, kuinka voit muuttaa sisältöä rahaksi:

  • Pohdi eri ansaintamalleja: tilausmaksuja, olemassaolevan sisällön paketointia tuotteiksi, maksumuureja osalle sisällöstä, mainoksia… Voit myös harkita yhteistyötä esimerkiksi sellaisen yrityksen kanssa, joka maksaa siitä, että kysyt lukijoilta kysymyksiä ennen sisällön avautumista.
  • Korosta maksullisen sisällön laatua. Ilmainen sisältö voi olla laadultaan kehnoa. Laadukkaan ja tarkan sisällön tarjoaminen johdonmukaisesti voi olla kilpailuvaltti varsinkin uutiskustantajille ja eri alojen tiedottajille.
  • Kerää sisältö houkutteleviksi kokonaisuuksiksi. Yksittäisistä sisällön palasista voi koostaa myytävän tuotteen. Esimerkiksi käsitöistä kertovat artikkelit voi koota kauniiksi kahvipöytäkirjaksi.
  • Auta tilaajaa tuntemaan itsensä hyväntekijäksi. Tilaaja voi kokea merkityksellisyyttä, kun tilausmaksut tuntuvat menevän yhteiskunnallisesti tärkeiden ongelmien ratkaisemiseksi. Esimerkiksi Wikipedia kerää lahjoituksia, jotta voi pitää sisältönsä ilmaisena, ja National Geographic saa tilaajansa tuntemaan, että he suojelevat planeettaa.
  • Muistuta tilaajia sisältösi tärkeydestä. Voit tarjota personoituja tilastoja, jotka muistuttavat tilaajaa sisältöjesi merkityksestä hänen elämässään. Esimerkiksi Spotify tuottaa tilaajilleen personoituja vuosikoosteita, jotka muistuttavat palvelun parissa vietetyistä tunneista.

Trendi 2: Tekoälyn hyödyntäminen

Sen jälkeen, kun ChatGPT julkaistiin marraskuussa 2022, tekoälyn merkitys digitaalisessa julkaisemisessa on kasvanut huimasti. Tekoäly voi auttaa tyhjän paperin syndroomasta kärsivää ja auttaa luomaan vetoavia otsikoita ja tekstejä nopeasti ja helposti.

Teksti ei kuitenkaan ole ainut osa-alue, jolla tekoäly voi hyödyttää kustantajaa. Sen avulla voi luoda uniikkeja kuvia niin mainoksiin kuin vaikkapa kirjan tai lehden kanteenkin. Unite.ai on listannut parhaat tekoälysovellukset tähän tarkoitukseen.

Pelkkään tekoälyyn ei kuitenkaan pidä luottaa sisällöntuotannossa, koska se voi tuottaa virheellistä sisältöä, antaa väärää tietoa tai jopa syrjiä ihmisryhmiä.

Trendi 3: Hyperpersonointi ja atominen sisältö

Hyperpersonoinnin avulla tarjottu sisältö räätälöidään vastaamaan tilaajan kiinnostuksen kohteita ja aiempaa toimintaa. Tämä sitouttaa tilaajaa ja saa hänet kuluttamaan palveluun enemmän aikaa ja rahaa. Hyperpersonointi näkyy monessa paikassa arjessamme: esimerkiksi sosiaalisen median mainokset voivat tuntua lukevan ajatuksia ja Netflixin sarja- ja elokuvasuositukset olla kokouttavia.

Hyperpersonointia tehdään niin sanotun atomisen sisällön avulla. Atomisella sisällöllä tarkoitetaan sitä, että sisältö hajotetaan pieniksi, rakennuspalikkamaisiksi atomeiksi, jotka voi esittää eri tavoin eri yleisöille. Näin saadaan aikaan henkilökohtaisemman tuntuista sisältöä. Esimerkiksi Netflix näyttää eri tilaajille eri pysäytyskuvia samoista ohjelmista sen mukaan, mistä lajityypeistä tilaaja pitää eniten.

Trendi 4: Kanavariippumaton sisältö

Kanavariippumatonta sisältöä voi nimensä mukaisesti julkaista missä tahansa – niin verkossa ja painetussa aineistossa kuin sosiaalisessa mediassakin. Kanavariippumattomuuden kantava ajatus on hylätä vanhat sisällönluontiprosessit, poistaa siilot sisällöntuottajien väliltä ja virtaviivaistaa sisällöntuotantoa.

Kanavariippumaton lähestymistapa voi lisätä tuottavuutta, nopeuttaa julkaisuaikatauluja ja vähentää kustannuksia. Näin sisällöntuottajille myös vapautuu aikaa luoda enemmän laadukasta sisältöä.

Trendi 5: Mediayhteistyöt

Yhteistyökuvioiden ja kumppanuuksien merkitys kasvaa kasvamistaan etenkin silloon, kun julkaisijat kohdentavat sisältöään tarkemmin tietylle yleisölle. Yhteistyöllä voi lisätä tuottavuutta ja brändin tunnettuutta. Joitakin esimerkkejä ovat yhteistyönä toteutetut webinaarit, sponsoroidut julkaisut ja vaikuttajayhteistyöt. Yhteistyöstä hyötyvät molemmat osapuolet, kun brändit saavat näkyvyyttä toistensa kanavissa ja tavoittavat toistensa yleisön.

Trendi 6: Digitaalinen uudistuminen

Oikeanlainen julkaisujärjestelmä voi mullistaa liiketoiminnan, kun prosessit tehostuvat. Digitaalisen työn uudistaminen vie aikaa, mutta parantaa julkaisun kilpailukykyä julkaisualan digimurroksen aikana. 

Aloita näistä:

  • Tunnista nykyisen ohjelmiston kipupisteet, pullonkaulat ja hitaat manuaaliset prosessit. Näin löydät ne alueet, joilla voit vähentää kustannuksia ja lisätä tuottavuutta.
  • Miettikää yrityksessä, missä haluatte olla tulevaisuudessa, ja luokaa sen perusteella tiekartta digitaalisesta uudistumisesta.
  • Tutki eri teknologiavaihtoehtoja: julkaisualalla toimituksen työnkulun, digitaalisen aineiston hallintajärjestelmän ja median suunnitteluohjelmien on oltava priimaa.
  • Valitse pilviteknologia, joka mahdollistaa etätyöskentelyn ja työn ulkoistamisen.
  • Etsi intuitiivista ohjelmistoa, joka on helppo omaksua. Tuottavuutta voi lisätä vain ohjelmistolla, jota työntekijät osaavat käyttää!

Smartiumin tarjoama WoodWing Studio on älykäs julkaisujärjestelmä, jossa työn seuraaminen on yksinkertaista. Julkaiseminen sekä printti- että digitaaliseen muotoon helpottuu ja nopeutuu. Samalla säästyy aikaa ja rahaa. Lue lisää ja ota yhteyttä.

Selaa muita artikkeleita kategorioissa

Artikkelit