Varmista yrityksesi menestys tuottavuutta tehostavilla digiratkaisuilla

Etumatka digitaalisessa työskentelyssä on selvä markkinaetu

Digitaalisen työskentelyn tavat voivat joko turvata tai vesittää yrityksen tulokset. Me Smartiumilla haluamme vahvistaa yrityksesi toimintaa lisäämällä tehokkuutta ja tuottavuutta. 

Smartiumin palvelukokonaisuus muodostuu neljästä yhteensopivasta ratkaisusta. Ne ovat

  • yritysten digitaalisen omaisuuden hallinta (Assets),
  • monikanavaiset julkaisuprosessit (Studio),
  • projektien ja hybridityön johtaminen (Wrike),
  • järjestelmien välinen integraatio. 

Laadukkaista työkaluista rakennettu kokonaisuus helpottaa yrityksen digitaalista työskentelyä. Kirjoituksessa Samuli Jokipaltio ja Esko Viranko kertovat oikein valittujen työkalujen mahdollisuuksista ja merkityksestä yrityksille. 

1. Woodwing Assets (DAM) syventää digitaalisen omaisuuden hallintaa

Digitaalisen aineiston sujuva hyödyntäminen näkyy yrityksen tuloksessa. Woodwing Assets DAM tarjoaa yrityksille palvelun, millä ylläpitää ja kehittää digitaalista omaisuutta turvallisesti ja selkeästi. Järjestelmään integroitavien tekoälyratkaisujen myötä tiedostojen hallinta ja löytäminen on yksinkertaista ja luontevaa. 

Kun työvaiheet ovat läpinäkyviä tiimin kesken, yhteistyö on vaivatonta. Ohjelmistoon voi integroida myös muita työtä helpottavia sovelluksia. – Voimme toteuttaa Assets:in integroinnin PIM:stä projektinhallintajärjestelmään, mikä yksinkertaistaa työnkulkua, Esko selventää. – Digitaalisen aineiston määrä ei tule vähenemään, vaan kasvaa räjähdysmäisesti. Aineistomassan hallinta on yrityksille markkinaetu.

2. WoodWing Studio konkretisoi ketterät monikanavaiset julkaisut

WoodWing Studio on ollut tärkein tuotteemme jo yli 20 vuotta. Monikanavainen julkaisujärjestelmä mahdollistaa saumattoman työnkulun, jossa kirjoittaminen, editointi, design, hyväksyntä ja julkaisu onnistuvat samalta alustalta. – Studio mahdollistaa rikkaan sisällön luomisen jo ennen julkaisukanavan valintaa, Samuli tähdentää. – Sisällön synkronointi digistä printtiin tai toisinpäin säästää valtavasti työtä.

Studioon integroitu Adoben InDesign nopeuttaa suunnittelua, ja automaatiot keskittävät työresurssit tärkeimpiin tehtäviin. WoodWing Studio on kehittynyt maailman johtavien kustantajien mukana sanoma- ja aikakauslehtien julkaisujärjestelmästä todelliseksi monikanavaisen julkaisemisen moottoriksi. Pelkästään Suomessa 200 eri lehteä, sadat yritysjulkaisut ja tuhannet kirjat vuodessa julkaistaan printtiin ja verkkoon sen avulla.

3. Digitaalinen työpäiväkokemus sujuvaksi Wrike-alustalla

Wrike on hybridityöhön sopiva projektien hallintajärjestelmä, joka tekee henkilöstön yhteistyöstä tuloksekasta. Projektien vaivaton suunnittelu ja tehtävien johdonmukainen organisointi vähentää toistuvaa ja turhaa työtä. Osastojen välinen yhteistyö sujuvoituu, ja työvaiheiden läpinäkyvyys lisää avoimuutta ja mitattavuutta.

Esko allekirjoittaa läpinäkyvyyden tuomat käytännön hyödyt. – Aiemmin sähköpostissa ollut tieto löytyy nyt Wrikestä, ja yritys saa paremman näkymän koko yksikön projekteille. Myös projektin budjetissa pysyminen voidaan varmistaa Wriken avulla.

Wriken toiminnot ja ohjauspaneelit saa mukautettua yrityksen tarpeisiin sopiviksi. Raportointityökaluilla voidaan tarkastella työn vaiheita sekä lopputulosta.

4. Järjestelmäintegraatiot edistävät mutkatonta tiedonsiirtoa

Integraatiot ovat tärkeä osa palveluamme. Turhien työvaiheiden poistaminen – tiedonsiirron automatisointi ja järjestelmien välinen tiedonsiirto säästää aikaa, joka voidaan siirtää yrityksen ydintoimintoihin.

Teemme tarjoamillemme ohjelmistoille integraatioita yrityksen tarpeiden mukaan. 

Esko esittelee esimerkkinä Wriken projektiluonti -automaation ja WoodWing Assets:in kuvaprosessin. – Olemme luoneet automaation, jolla projektit siirtyvät MS Excelistä Wrikeen muutamalla klikkauksella. Tämä säästää merkittävästi asiakkaan aikaa, verrattuna siihen, että projektit luotaisiin käsin. Kuvien kohdalla voimme automatisoida esimerkiksi taustan poiston ja avainsanojen lisäämisen integroituja tekoälypalveluja käyttäen.

Smartiumin ratkaisut vievät yritystäsi eteenpäin 

Hyvin suunniteltu on vähintään puoliksi tehty. WoodWingin järjestelmät, Assets ja Studio, ovat erinomaisia työkaluja mediatiedostojen hallintaan sekä lehtien, raporttien ja kirjojen tekemiseen. Työkalujen lisäksi tarvitaan kuitenkin myös suunnittelua. Wrike erottautui muista suunnittelu- ja projektityökaluista ominaisuuksiensa, skaalautuvuutensa ja integroitavuutensa puolesta asiakkaillemme parhaaksi vaihtoehdoksi, ja solahti luonnolliseksi osaksi meidän tuotevalikoimaa.

– Kaikki kolme järjestelmää ovat avoimia erilaisten integraatioiden suhteen. Niistä on helppo rakentaa kokonaisuus, joka on suurempi kuin osiensa summa, toteaa Samuli. 

Esko täsmentää integraatioiden olevan olennainen osa tehokasta työnkulkua, sillä ohjelmistojen keskinäinen keskustelu tuo yritykselle selvää lisähyötyä. – Kun merkityksellisimmälle työlle jää enemmän aikaa, yritys pääsee nopeammin tavoitteisiinsa. 

Selaa muita artikkeleita kategorioissa

Artikkelit