Tuottavuuden tehostaminen onnistuu oikeilla digiratkaisuilla

Digitaalisen työskentelyn tavat voivat joko turvata tai vesittää yrityksen tulokset. Kun tavoitteenasi on yrityksen tuottavuuden tehostaminen, me Smartiumilla autamme mielellämme.

Smartiumin palvelukokonaisuus muodostuu neljästä yhteensopivasta ratkaisusta. Ne ovat

  • yritysten digitaalisen omaisuuden hallinta (WoodWing Assets)
  • monikanavaiset julkaisuprosessit (WoodWing Studio)
  • projektien ja hybridityön johtaminen (Wrike)
  • järjestelmien väliset integraatiot.

Laadukkaista työkaluista rakennettu kokonaisuus helpottaa yrityksen digitaalista työskentelyä. Tässä artikkelissa Samuli Jokipaltio ja Esko Viranko kertovat oikein valittujen työkalujen mahdollisuuksista ja merkityksestä yrityksille. 

1. Woodwing Assets helpottaa kasvavan aineistomassan hallintaa

Digitaalisen aineiston sujuva hyödyntäminen parantaa yrityksen tulosta, kun aineistot ovat helposti löydettävissä ja hallittavissa. Woodwing Assets DAMin avulla voit ylläpitää ja kehittää digitaalista omaisuuttasi turvallisesti ja selkeästi. Järjestelmään integroitavien tekoälyratkaisujen avulla tiedostojen hallinta ja löytäminen on yksinkertaista ja luontevaa. 

Kun työvaiheet ovat läpinäkyviä tiimin ja sidosryhmien kesken, yhteistyö on vaivatonta. WoodWing Assets DAMiin voi integroida myös muita työtä helpottavia sovelluksia, kuten tuotetiedon hallintatyökalun.

– Voimme toteuttaa Assetsin integroinnin PIMiin ja projektinhallintajärjestelmään, mikä yksinkertaistaa työnkulkua, Esko selventää.

– Digitaalisen aineiston määrä ei tule vähenemään, vaan se kasvaa räjähdysmäisesti. Tämän aineistomassan hallitseminen on yrityksille markkinaetu.

2. WoodWing Studio tekee monikanavaisesta julkaisemisesta nopeaa ja ketterää

WoodWing Studio on ollut tärkein tuotteemme jo yli 20 vuotta. Monikanavainen julkaisujärjestelmä mahdollistaa saumattoman työnkulun, jossa kirjoittaminen, editointi, design, hyväksyminen ja julkaisu onnistuvat samalta alustalta.

WoodWing Studio on kehittynyt maailman johtavien kustantajien mukana sanoma- ja aikakauslehtien julkaisujärjestelmästä todelliseksi monikanavaisen julkaisemisen moottoriksi. Pelkästään Suomessa 200 eri lehteä, sadat yritysjulkaisut ja tuhannet kirjat vuodessa julkaistaan printtiin ja verkkoon Studion avulla.

– WoodWing Studio mahdollistaa rikkaan sisällön luomisen jo ennen julkaisukanavan valintaa, Samuli tähdentää. – Sisällön synkronointi digistä printtiin ja toisin päin säästää valtavasti työtä ja aikaa.

WoodWing Studioon integroitu Adoben InDesign myös nopeuttaa suunnittelua. Järjestelmien välinen automaatio auttaa vähentämään manuaalista työtä, joten voit käyttää työaikaasi tehokkaammin.

3. Wrike tehostaa projektien suunnittelua ja seurantaa

Wrike on hybridityöhön sopiva projektinhallintajärjestelmä, joka tekee yhteistyöstä tehokasta ja läpinäkyvää. Projektien vaivaton suunnittelu ja tehtävien johdonmukainen organisointi vähentää toistuvaa ja turhaa työtä. Työvaiheiden läpinäkyvyys lisää projektien mitattavuutta ja pitää huolen siitä, että kaikki osallistujat pysyvät ajan tasalla projektien edistymisestä.

Esko allekirjoittaa läpinäkyvyyden tuomat käytännön hyödyt.

– Kun aiemmin eri sähköposteissa ja kanavissa olleet tiedot siirtyvät Wrikeen, yritys saa paremman näkymän koko organisaation projekteihin ja niiden onnistumiseen.

Wriken toiminnot ja ohjauspaneelit saa mukautettua yrityksen tarpeisiin sopiviksi: voit esimerkiksi luoda yrityksellesi omia tehtävätyyppejä tai työnkulkuja. Wriken raportointityökaluilla pääset tarkastelemaan projektin vaiheita ja lopputulosta. Myös projektin budjetissa pysymistä voi seurata Wriken avulla.

4. Järjestelmäintegraatiot tekevät tiedonsiirrosta mutkatonta

Integraatiot ovat tärkeä osa palveluamme. Turhien työvaiheiden poistaminen tiedonsiirron automatisoinnilla ja järjestelmien välinen tiedonsiirto säästää aikaa, joka voidaan käyttää tuottavaan työhön ja yrityksen ydintoimintoihin. Näin tuottavuuden tehostaminen onnistuu kuin itsestään.

Teemme tarjoamillemme ohjelmistoille integraatioita aina asiakkaan tarpeiden mukaan. 

Esko esittelee esimerkkinä Wriken projektiluontiautomaation ja WoodWing Assetsin kuvaprosessin.

– Olemme luoneet automaation, jolla saa siirrettyä projektit Microsoft Excelistä Wrikeen muutamalla klikkauksella. Tämä säästää asiakkaan aikaa merkittävästi verrattuna siihen, että projektit luotaisiin käsin. WoodWing Assetsissa voimme automatisoida esimerkiksi kuvien taustan poiston ja avainsanojen lisäämisen integroituja tekoälypalveluiden avulla.

Esko kertoo myös integraatioiden olevan olennainen osa tehokasta työnkulkua, sillä ohjelmistojen keskinäinen keskustelu tuo yritykselle selvää lisähyötyä.

– Kun merkityksellisimmälle työlle jää enemmän aikaa, yritys pääsee nopeammin tavoitteisiinsa. 

Smartiumin ratkaisut auttavat yritystä eteenpäin 

WoodWingin järjestelmät, Assets ja Studio, ovat erinomaisia työkaluja mediatiedostojen hallintaan sekä lehtien, raporttien ja kirjojen tekemiseen. Wrike taas erottuu muista suunnittelu- ja projektityökaluista ominaisuuksiensa, skaalautuvuutensa ja integroitavuutensa puolesta.

Tuottavuuden tehostaminen vaatii työkalujen lisäksi myös tarkkaa suunnittelua ja työkalujen ja prosessien yhteensovittamista. Siinä Smartium auttaa mielellään.

– Kaikki kolme järjestelmäämme ovat avoimia erilaisten integraatioiden suhteen. Niistä on helppo rakentaa kokonaisuus, joka on suurempi kuin osiensa summa ja auttaa yritystä eteenpäin, toteaa Samuli. 

Kaipaatko apua yrityksesi tuottavuuden tehostamiseen? Ota meihin yhteyttä.