Sisällön orkestrointi ratkaisee sisältöspagetin

Markkinointi- ja viestintätiimit jakavat päivittäin aineistoja, jotka kulkevat jonkinlaisen työnkulun tai hyväksyntäprosessin läpi ennen niiden julkaisua. Usein nämä työnkulut ja hyväksyntäprosessit koostuvat monista irrallisista osista. Joskus ne ovat viime hetkellä kasattuja, koska yrityksessä ei välttämättä ole vakiintunutta käytäntöä hyväksyntäprosessille. Yhdessä prosessissa saatetaan käyttää montaa eri työkalua, jotka eivät toimi kunnolla yhdessä, vaan tietoa joudutaan siirtämään manuaalisesti niiden välillä.

Tässä kirjoituksessa käsittelemme sisällön orkestrointia ja sitä, kuinka se auttaa sinua välttämään sekavan sisällöntuotannon sudenkuopat. Sisällön orkestrointi on jatkuva työkalujen ja työnkulkujen optimointiprosessi organisaatiosi tuottavuuden lisäämiseksi. Onnistunut orkestrointi yhdistää ihmiset ja työkalut, jotta laadukkaan sisällön luominen, hallinnointi ja jakaminen on helppoa ja sujuvaa.

sisallon-orkestrointi

Sisältöspagetti mutkistaa työntekoa

Tutkimusten mukaan markkinointi- ja viestintätiimeissä käytetään yli kolmannes työajasta tarvittavan aineiston etsimiseen, eikä oikea aineisto löydy välttämättä silloinkaan. Työnkulut ilman selkeää rakennetta tai sovittamista yrityksen toimintaan eivät ole tehokkaita. Jos selkeitä työnkulkuja ei ole määritetty, sisällöt kulkevat eri järjestelmien ja tiimien välillä sikin sokin. Tätä voi kutsua sisältöspagetiksi, mikä kuvaa prosessien irrallisuutta, organisoinnin puutetta sekä sisällöntuotannon epäselviä kohtia.

Sisältöspagetti lisää sekä luovien ammattilaisten että asiakkaiden paineita. Se lisää virheitä ja viivästyksiä, jotka johtavat stressiin, puutteelliseen lopputulokseen, ja tyytymättömiin ja jopa menetettyihin asiakkaisiin.

Mitä on sisällön orkestrointi ja mitä hyötyä siitä on?
Sisällön orkestrointi kuvaa sitä, kun ihmiset ja työkalut saadaan toimimaan yhdessä niin, että työnteko on sujuvaa ja tehokasta. Se ei ole valmis ratkaisu, vaan jatkuva prosessi, jossa työkalut ja työnkulut sovitetaan vastaamaan liiketoiminnan muuttuvia tarpeita. Työnkuluista tulee yhtenäisiä ja aukottomia, ja turhat työvaiheet karsiutuvat pois.

Sisällön orkestrointi laittaa prosessien osat järjestykseen, jolloin toiminnasta tulee organisoitua, ja voit käyttää aiemmin sisältöspagetin kauhomiseen kuluneen ajan tuottavaan työhön. Sisällön orkestroinnin avulla monet markkinointitoimistot ovatkin onnistuneet kasvattamaan tehokkuuttaan ja jatkamaan liiketoimintansa kasvua taloudellisista haasteista huolimatta.

Korkeamman tason asiakaskokemus erottaa kilpailijoista

Oletko joskus lähettänyt väärän tiedoston asiakkaalle? Tai onko asiakkaan kommentit menneet joskus ohi sähköpostisotkujen takia? Kun sisältö orkestroidaan DAMin (digitaalisen aineiston hallintajärjestelmä) avulla, digitaaliset aineistot pysyvät järjestyksessä. DAM voidaan integroida muiden työnkuluissa käytettävien työkalujen kanssa, jolloin prosesseista tulee enemmän itseohjautuvia. Kun sisäiset ja ulkoisetkin sidosryhmät pääsevät käsiksi oikeisiin tiedostoihin, viestintä sidosryhmien välillä toimii ongelmitta. Kun asiakaskokemuksesta tulee sujuvampi ja miellyttävämpi, tulee siitä myös kestävämpi.

Sisällön orkestroinnista voi tulla tärkeä osa myyntiprosessia. Voit käyttää valttikorttinasi toimivaa ja integroitua digitaalista työskentely-ympäristöä, jossa aineistojen hyväksyntäprosessit toimivat ongelmitta, ja kaikki sidosryhmät ovat tietoisia projektien ja aineistojen tilasta. Tehokkaampi työskentelytapa, vakioidut työnkulut ja integroidut työkalut erottavat sinut kilpailijoista.

Aiemmin luodun sisällön uudelleenkäyttö ja vähemmän virheitä
Sisällön orkestrointi auttaa sinua parantamaan tehokkuutta, vaikka tekisitkin yhä saman tuntimäärän töitä. Orkestrointi tekee työskentelystä tehokkaampaa selkeyttämällä työnkulkuja ja poistamalla turhia työvaiheita.

Aiemmin luodun sisällön käyttö uudestaan on haasteellista, jos sitä ei ole arkistoitu kunnolla, tai jos sen tarkka historia ei ole tiedossa. Kun sisältö ja sen tiedot – omistaja, käyttökohteet, oikeudet – arkistoidaan huolella, on niitä mahdollista hyödyntää uusien sisältöjen luomisessa. Tämät tuo merkittäviä säästöjä, kun tarve tehdä samat työt uudelleen vähenee.

Jos työnkulkut ovat irrallisia, kasvaa virheiden mahdollisuus prosessien aukkokohdissa. Aineisto saattaa vaihtua vanhentuneeseen versioon, muutokset häviävät, tai hyväksymisvaiheen viestintä voi mennä pieleen. Kun käytössä olevat työkalut integroidaan toisiinsa, mahdollisuus virheeseen pienenee.

Projektinhallintajärjestelmän sekä DAMin metatietojen ja tarkan hakutoiminnon avulla pääset haluamaasi aineistoon käsiksi sekunneissa, eikä aikaa kulu tiedoston etsimiseen työpöydältäsi, sähköpostistasi tai tiedostonjakopalvelusta. Tiedät myös aina, missä kohtaa sisällön hyväksyntäprosessia olet, ja löydät helposti sinulle suunnatun palautteen, jonka pohjalta voit edelleen kehittää työskentelyäsi.

Ratkaisut sisällön orkestroimiseen

Projektien hallinta: Wrike – parhaiten integroitava, joustava ja pilvipohjainen järjestelmä markkinointiprosessien hallintaan.

Digitaalisen aineiston hallinta (DAM): WoodWing Assets – rajattomasti skaalautuva, erinomaisesti integroitava pilvipohjainen kaiken digitaalisen sisällön tuotantojärjestelmä ja arkisto.

Monikanavainen julkaisu: WoodWing Studio – digitaalisen ja printin yhdistävä julkaisualusta kaiken tyyppisille julkaisuille.

Automaatiot: Enfocus Switch ja PitStop, Wrike Integrate, Axaio MadeToPrint, Elpical Claro – fiksuilla automaatiolla vapautat työaikaa, vakioit prosesseja ja varmistat laadukkaan lopputuloksen ilman yllätyksiä.

Kaikki ratkaisumme toimivat Adobe Creative Cloud -ohjelmien kanssa.

Lataa maksuton opas: The marketer’s guide to Content Orchestration

Selaa muita artikkeleita kategorioissa

Artikkelit